Hot melt films


فیلم هات ملت

فیلم هات ملت به عنوان یکی از پرکاربردترین فیلم های پلیمری شناخته می شود. این فیلم که حساس به حرارت است می تواند با ذوب شدن، لایه های مختلف پارچه ای، چرمی، و … را به هم بچسباند. فیلم هات ملت در ضخامت، عرض، و دمای ذوب متنوع در شرکت فرآیند توسعه پلیمر با استانداردهای جهانی تولید و وارد بازارهای داخلی ایران و خارج از ایران می شود.

فیلم هات ملت

هات ملت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *