shrink film ambalajı


shrink film ambalajı

 

فیلم شیرینک یکی از مواد پرکاربرد پلیمری است که برای مصارف بسته بندی محصولات به کار می رود. ویژگی فیلم شیرینک این است که اعمال حرارت، باعث جمع و سفت شدن فیلم به دور محصول می شود  و بسته بندی مناسبی را فراهم می کند. فیلم های شیرینک تولید شده در شرکت فرآیند توسعه پلیمربا پیشرفته ترین تجهیزات و استاندارهای روز جهانی، مشخصات زیر را دارا هستند.

  • ضخامت: 100-50 میکرومتر
  • عرض: 80-40 سانتی متر

shrink film ambalajı

انواع فیلم شیرینک بسته بندیشیرینکقیمت فیلم شیرینک

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir